CLOSE
Search
CLOSE

การประยุกต์ใช้และการเลือกซีลเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมยานยนต์

Ⅰ. ขึ้นอยู่กับความสําคัญของ

ผนึกเชิงกลการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมผลิตภัณฑ์ผนึกเชิงกลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตราประทับเชิงกลนี้ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับปั๊มหล่อเย็นของเครื่องยนต์รถยนต์ บนพื้นฐานนี้ผนึกเชิงกลต้องให้ระดับสูงสุดของพื้นที่ปิดผนึกเพื่อให้รถเย็นปั๊มทำงานอย่างถูกต้อง ที่สำคัญตราประทับเชิงกลต้องให้ประทับตราระยะยาวเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ประเภท

ประเภท

Ⅱ. วิธีการเลือกซีลเครื่องกล ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะซื้อแสตมป์ตามขนาดและสีของตัวอย่างซึ่งจะเพิ่มความยากในการซื้อพวกเขาอาจจะไม่เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม มันเป็นขอแนะนำให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงความถูกต้องของ

คุณภาพสูงเครื่องจักรกลปิดผนึก -1 ก่อนกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของซีลเช่นลูกสูบหมุนเกลียวหรือการรักษาความปลอดภัย u007-2 ซีลจุด ตัวอย่างเช่นการยืนยันจุดที่ถอดออกได้ในการปิดผนึกภายในเส้นผ่าศูนย์กลางหรือตรวจสอบว่าลูกสูบที่สามารถย้ายจุดปิดผนึกในเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกฯลฯ


ตรวจสอบหรือประเมินอุณหภูมิตามคำแนะนำของเครื่องเดิมและกำหนดวัสดุที่จำเป็นตามสภาพแวดล้อมการทำงานที่แท้จริง น้ำเงิน u07 4-dimensional ขนาด ส่วนใหญ่ของผู้ใช้ u007 จะเลือกจากตัวอย่างเก่าที่ใช้แต่หลังจากระยะเวลาของการใช้ผนึกจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัจจัยต่างๆเช่นอุณหภูมิความดันและการสึกหรอ วิธีที่ดีกว่าคือการวัดขนาดร่องโลหะปิดผนึกตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง ระดับความดัน

อ้างอิงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคู่มือเครื่องจักรกลเดิมหรืออนุมานระดับความดันทำงานโดยการสังเกตความแข็งอ่อนและโครงสร้างของซีลเดิม


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์